Refundacja NFZ

 

Od 1 stycznia 2020 r. zmieniły się zasady wystawiania, weryfikacji i realizacji zleceń na wyroby medyczne. Pacjent u lekarza będzie mógł mieć wystawione zlecenie na nowych zasadach (w systemie eZWM) wówczas nie będzie musiał potwierdzać tak wystawionego zlecenia w OW NFZ celem otrzymania dofinansowania do zleconego wyrobu medycznego.

 

Jest to znaczne ułatwienie dla pacjenta, który w celu pozyskania refundacji nie musi już odwiedzać placówki OW NFZ.

 

Korzyści dla pacjenta

  • Brak potrzeby wizyty pacjenta w siedzibie OW NFZ w celu potwierdzenia zlecenia-Pacjent bezpośrednio od lekarza może udać się do sklepu medycznego lub apteki w celu realizacji zlecenia. Refundowane wyroby medyczne można nabyć lub otrzymać w punktach, które podpisały umowę z Funduszem. Lista realizatorów dostępna jest na stronie internetowej w zakładce „Gdzie się leczyć”.
  • Możliwość korekty błędnie wystawionego zlecenia podczas wizyty po otrzymaniu zwrotnej informacji z systemu NFZ (dotychczasowa korekta zlecenia wymagała ponownej wizyty pacjenta u lekarza)
  • Oszczędność kosztów i czasu – szczególnie odczuwalna dla pacjentów mieszkających
    z dala od siedziby NFZ
  • Wyeliminowanie konieczności wizyty Pacjenta we właściwym OW NFZ zgodnie z rejonizacją wynikającą z adresu zamieszkania pacjenta. Według nowych zasad zlecenie na wyroby medyczne, może zostać wystawione i potwierdzone niezależnie od miejsca zamieszkania Pacjenta.

Od 1 stycznia 2020 r. zlecenie więc może potwierdzić:

  • lekarz lub inna osoba uprawniona do wystawienia zlecenia,
  • dowolny oddział NFZ (tylko w przypadku, w którym lekarz nie może tego zrobić np. z powodu braku możliwości potwierdzenia statusu ubezpieczenia pacjenta w systemie eWUŚ lub w przypadku chwilowego braku dostępu do serwisów internetowych lub usług informatycznych funduszu).

Zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne comiesięczne takie jak np. pieluchomajtki potwierdzone w nowym systemie przez lekarza może być wystawione maksymalnie na 12 miesięcy, natomiast jeżeli wymaga potwierdzenia w OW NFZ to maksymalnie na 6 miesięcy.

 

Zlecenie na zaopatrzenie comiesięczne może zostać zrealizowane wyłącznie w miesiącach, na które zostało wystawione, z wyłączeniem miesięcy, które upłynęły.

 

Nowy wzór zlecenia

Od 1.01.2020 r. obowiązuje nowy wzór zlecenia na wyroby medyczne – określony w załączniku nr 1 do Rozporządzeni Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1555 ze zm.) 

 

Wszystkie zlecenia wystawione po dniu 1 stycznia 2020 r. posiadają ważność 12 miesięcy od daty ich wystawienia.

 

Zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne i zlecenia naprawy, które do dnia 31 grudnia 2019 r. zostały wystawione oraz wystawione i potwierdzone, będą realizowane na dotychczasowych zasadach, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2020 r.

 

 

Jeśli zasoby informatyczne, którymi dysponuje lekarz, nie pozwalają na elektroniczną weryfikację uprawnień, w dalszym ciągu istnieje możliwość potwierdzenie zlecenia w siedzibie oddziału wojewódzkiego Funduszu.

 

Stan na  dzień 18 lutego 2020 r.

Refundowany przedmiot możesz kupić lub otrzymać w naszym sklepie AGA-POLMED.

Telefon: 697 41-31-21
Tel./Fax: 42 686-51-36
E-mail: sklep@agapolmed.pl

 

NFZ: Załatw sprawę krok po kroku