Refundacja NFZ

Osoby ubezpieczone w NFZ mogą skorzystać z refundacji na wyroby medyczne (zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze).

Jak uzyskać dofinansowanie do pieluch, cewników i innych środków pomocniczych ?

 • Aby uzyskać prawo do refundacji złóż zlecenie w oddziale NFZ.
 • Jeśli korzystasz z przysługujących co miesiąc środków pomocniczych takich jak: zestawy infuzyjne do osobistych pomp insulinowych, pieluchy anatomiczne, pieluchomajtki, sprzęt stomijny, cewniki, worki do zbiórki moczu na podstawie pierwszego zlecenia, NFZ wystawi Ci kartę zaopatrzenia (tzw. „Część B” zlecenia) maksymalnie na okres 12 miesięcy.

W okresie ważności karty zaopatrzenia, nie musisz potwierdzać w Funduszu kolejnych zleceń na ww. środki pomocnicze.

Pamiętaj! Zlecenie na środki pomocnicze przysługujące comiesięcznie jest ważne do końca miesiąca!

 • Oprócz zlecenia w oddziale Funduszu musisz okazać dowód osobisty lub inny dowód tożsamości (paszport, prawo jazdy) oraz dokument potwierdzający prawo do świadczeń w ramach ubezpieczenia zdrowotnego (np. legitymacja emeryta, ZUS RMUA itp.)
 • Pracownik Funduszu sprawdzi zlecenie i jeśli nie ma błędów formalnych zarejestruje je i potwierdzi lub wprowadzi do ewidencji zleceń oczekujących na potwierdzenie – to znaczy, że będziesz czekał w kolejce na refundowany środek. Po potwierdzeniu Fundusz odeśle Ci je pocztą.

Jeśli zlecenie ma błędy formalne, nie może zostać zarejestrowane, musisz poprosić lekarza, aby je poprawił.

 • Refundowane środki pomocnicze możesz kupić w naszym sklepie AGA-POLMED.
  Telefon: 697 41-31-21
  Tel./Fax: 42 686-51-36
  E-mail: sklep@agapolmed.pl

Więcej informacji na temat środków pomocniczych

 

Jak uzyskać dofinansowanie do protezy, wózka

 •  Aby uzyskać prawo do refundacji  w wysokości 70% lub 100%  w kwocie limitu  złóż zlecenie w oddziale NFZ.

Uwaga! Zlecenie traci ważność po upływie 30 dni od daty jego wystawienia.

 •  Oprócz zlecenia w oddziale Funduszu musisz okazać dowód osobisty lub inny dowód tożsamości (paszport, prawo jazdy) oraz  dokument potwierdzający prawo do świadczeń w ramach ubezpieczenia zdrowotnego (np. legitymacja emeryta, ZUS RMUA  itp.)
 •  Pracownik Funduszu sprawdzi zlecenie i jeśli nie ma błędów formalnych  zarejestruje je  i potwierdzi lub wprowadzi do ewidencji zleceń oczekujących na potwierdzenie – to znaczy, że będziesz czekał w kolejce na refundowany przedmiot.. Po potwierdzeniu Fundusz odeśle Ci je pocztą. Jeśli zlecenie ma błędy formalne, nie może zostać zarejestrowane, musisz wrócić do lekarza, aby je poprawił.

 Uwaga! Datą realizacji świadczenia jest data odbioru wózka czy innego przedmiotu. Wpisz ją  w zleceniu, odbierając zaopatrzenie i potwierdź własnoręcznym podpisem. Od daty odbioru zaopatrzenia jest obliczany okres użytkowania, po którym będziesz mógł otrzymać nowy przedmiot.

 • Refundowany przedmiot możesz kupić lub otrzymać w naszym sklepie AGA-POLMED.
  Telefon: 697 41-31-21
  Tel./Fax: 42 686-51-36
  E-mail: sklep@agapolmed.pl

Więcej informacji o przedmiotach ortopedycznych